Våre tjenester

Når reklame virker, skaper den oppmerksomhet og endringer. Den engasjerer, utfordrer og underholder, og er en viktig bidragsyter i byggingen av sterke produkter og virksomheter. Vår lidenskap ligger i å foredle kundenes strategi til levende kommunikasjon.

Design

Design er språk. Når kombinasjonen av linjer form og farge stemmer, evner det å formidle enkelt og lettfattelig. God design er selve grunnmuren i utviklingen av sterke merkevarer. Et gjennomarbeidet designutrykk kommuniserer effektivt, og skaper sterke og tydelige posisjoner ute i markedet.

I Rekyl har vi rådgivere og designere med lang erfaring i å bruke det visuelle språket for å skape sterke bånd mellom sender og mottaker– uansett om flatene er digitale eller trykte.

 • Grafisk design
 • Identitet
 • Pakningsdesign
 • Trykksaker
 • Illustrasjoner
 • Webdesign

Digitalt

De digitale plattformene er i konstant utvikling. Å forstå hvordan endringene påvirker kommunikasjonen vår, er derfor helt avgjørende for gode resultater.

Når en hel verden er samlet på de samme digitale flatene er det trangt om plassen. Da kreves det kvalitet i alle ledd for å nå igjennom. Vår digitale gjennomslagskraft skapes derfor gjennom integrerte prosesser mellom våre ulike fagområder.

 • Nettsider
 • Kampanjesider
 • Sosiale medier
 • Google Adwords
 • Sosiale medier annonsering
 • Nyhetsbrev

Innhold

Engasjerende innhold har evnene til å forvandle.
Det kan gjøre besøkende til kunder, blogglesere til abonnenter og følgere til ihuga fans. For å hente frem denne kraften kreves gode og iøynefallende historier presentert i jevne strømmer. Våre fagfolk sørger for budskap som smeller, bilder som begeistrer og tekst som skaper følelser.

 • Tekstforfatting
 • Foto
 • Innholdsmarkedsføring

Film

Film som reklame- og informasjonsbærer er i ferd med å bli vår nye standard. Når levende bilder og effektfull lyd spiller godt sammen, settes større deler av følelsesregistret vårt i sving og det blir det lettere å tro på budskapet. Derfor er det ingen verktøy i skrinet vårt som klarer å flytte informasjon og holdninger raskere og mer kraftfullt enn god reklamefilm.

Dedikerte og dyktige filmmedarbeidere og topp moderne utstyr gjør oss til et naturlig valg når budskapene skal formidles levende og ekte.

 • Informasjonsfilm
 • Reklamefilm
 • Promofilm

Strategi

Fokus på strategi ligger i bunnen av alt vi gjør. Men det krever innsikt. Vi må kjenne virksomhetene vi jobber med og målene deres. Vi må også vite noe om målgrupper, markedssituasjon og konkurrenter. Å bruke litt tid på å bli kjent er derfor en viktig del av arbeidet. Å investere i innsikt er å investere i resultater.

For å kunne gjøre en best mulig kommunikasjonsjobb for våre mange kunder, har vi derfor jobbet frem Kjærna, et identitetsverktøy som hjelper kundene til å bli klar over sine egne verdier, sine største suksessfaktorer og sine korte og langsiktige målsetninger. Sammen med kunden skal vi gjennom god og nær dialog hente frem og synliggjøre kraften som bor i hver enkelt, og la dette være grunnmuren i utarbeidelse av fremtidige strategier og kommunikasjon.

 • Merkevareplatform
 • Kommunikasjonsstrategi