Reklamere i avis?

Det har siden slutten av 1700-tallet blitt produsert papiraviser i Norge, Norges første avis het Norges Intelligenz-Seddler og er VG i dag. I 1767 begynte Adresseavisen med annonser i avisene sine.

Selv om papirannonser ikke er en nettbasert kanal, kan de likevel skaffe brukere til ditt nettsted. Avisannonser er ikke det de en gang var; salget stuper, men virker de? Svaret er ja, de virker. Avisannonser har fortsatt et sterkt grep på leseren, dette gjelder spesielt i lokalavisene. Det er et svært aktuelt supplement hvis du har en nettside som retter seg mot lesere fra distrikter. Dette gjelder også hvis nettstedet du vil reklamere for inneholder produkter eller tjenester som er lokalt orienterte.

I utgangspunktet er kombinasjonen av web og avis et lønnsomt grep.

Rubrikkannonser er billigere enn store helsides annonser, og hvis du gjør det rett, virker de også. Man kan dermed vurdere avis som kanal selv om budsjettet i utgangspunktet ikke tillater det. Aviser har annonsesider som er delt inn i kategorier, og hvis din vare eller tjeneste er relevant i forhold til kategorien det annonseres i, kan dette gi god uttelling, gjerne i form av trafikk til din nettside og økt salg.

Det er selvfølgelig viktig å gjøre annonseringen riktig. Du må kjenne målgruppen din for å vite hva som appellerer til dem. Teksten må være tilpasset og formidle budskapet på en måte som fenger leseren. Visuelt må den også fungere, blikkfang er viktig og essensielt for å ikke havne i mengden uten å skille seg ut.

Sammenlignet med annonsering på nett, har bare avisannonser én sjanse. Som regel leser vi gjennom avisa en gang før vi legger den bort og starter på ny neste dag. I de sekundene leseren har øynene på din annonse, må det være noe med den for at leseren skal huske den senere. Skal den føre til handling i form av økt salg eller trafikk må den ha ført til positiv eller engasjerende stimulans av hjernen.

Rekyl har ansatte som har lang erfaring og kunnskap om avis og annonsering, så her kan du være sikker på at du får den kompetansen du trenger for å gjøre annonsering i avis lønnsomt.

[ajax-subscribe]

Slagkraft på alle flater