Kjærna

Rekyls nyutviklede Kjærna-konsept skal hjelpe bedrifter å finne frem til hvem de er, hvorfor de er til og hva de ønsker å stå for.

Innerst inne, og bakom alt, ligger kjerna. Den strukturen alt annet er bygget rundt. Vi har alle hørt om både kjerneverdier og kjernevirksomhet, men er vi klar over hva som er kjerna i vår egen bedrift?

Hvem er vi egentlig? Hvorfor er vi til? Hva er våre suksessfaktorer? Hvilke verdier representerer vi, både innad i bedriften, og ute blant kunder og samarbeidspartnere?

For å kunne gjøre en best kommunikasjonsjobb for våre mange kunder, har Rekyl sammen med Næring -i nord jobbet frem Kjærna, et identitetsverktøy som hjelper kundene å bli klar over sine egne verdier, sine største suksesssfaktorer og sine korte og langsiktige målsetninger.
Sammen med kunden skal vi gjennom god og nær dialog hente frem og synliggjøre kraften som bor i hver enkelt, og la dette være grunnmuren i den fremtidige kommunikasjonen.

Det er viktig med en ærlig prosess, da verdier ikke er noe man skaper, men noe man finner. Man kan ikke konstruere et sett verdier og tvinge dem inn i en organisasjon. I stedet må man bruke tid på å avdekke hvilke verdier alle i bedriften deler.

Når vi sammen har evaluert oss frem til bedriftens innerste kjernevedier, er vi bedre rustet til å formidle vår historie gjennom å informere, inspirere, engasjere og ikke minst glede en stadig økende og mer begeistret følgerskare.