Hva er egentlig Content Marketing?

Content Marketing er i vinden som aldri før og blir produsert i en rekke formater på forskjellige plattformer. En vesentlig ting mange overser er at det ikke er noe nytt i det hele tatt. Content Marketing har eksistert i lang tid. I 2001 definerte Joe Puluzzi Content Marketing slik:
“Content marketing er en markedsføringsteknikk hvor man skaper og distribuerer relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg, etablere en relasjon med og engasjere en tydelig definert målgruppe – med et mål om å stimulere til lønnsom kundeatferd.”

“How to Use the Power of the Printed Word”

Et av de mest kjente eksemplene på Content Marketing er fra 1985. How to Use the Power of the Printed Word av Forbes tar for seg hvordan en kan lære seg å skrive, lese og kommunisere bedre.

Flere har oppfattet konseptet med at det er en historiefortelling som brukes for å fremme et produkt eller tjeneste, men er det egentlig nok? Og er det unikt? I veldig mange sammenhenger blir fokuset på historiefortellingen så stor at selve produktet eller tjenesten det reklameres for borte. Og hva er verdien for kunden da?

Forbrukeren utsettes for støy fra alle kanter. Det er et vitenskapelig faktum at vi har en attention span på 8 sekunder, til sammenligning har en gullfisk 9. Informasjon fester seg ikke like lett som tidligere, vi blir overøst av informasjon hele tiden og siler dermed ut det som ikke er viktig for oss. Hvordan vil da en lang historie som skal fortelle deg som forbruker at du må kjøpe et produkt eller tjeneste virke?

Heldigvis er content marketing mer enn en historiefortelling. Content marketing handler om å tilføre leseren en verdi i form av økt kunnskap eller holdning som fører til at leseren har lyst til å kjøpe dette produktet fordi den føler at behovet er der. For å tilføre leseren en verdi må du også kjenne målgruppen din så godt at du vet hva de trenger å vite. Hvilke egenskaper er viktig for dem, er det bruksområde eller produksjonsmateriale?

For dagens forbrukere er dette mange ganger løsningen for å pleie behov som fører til salg. Det er verdiskapning og bedre kjennskap til produkter og tjenester.

[ajax-subscribe]

Slagkraft på alle flater