Content marketing

Innholdsmarkedsføring, også kalt content marketing, kan forklares kort med at innholdet blir oppfattet som at det har høy verdi, og dermed fører til markedsføring.

I 2001 ble begrepet lansert av Joe Puluzzi. Han definerer innholdet slik: ”Content marketing er en markedsføringsteknikk hvor man skaper og distribuerer relevant og verdifullt innhold for å tiltrekke seg, etablere en relasjon med og engasjere en tydelig definert målgruppe – med et mål om å stimulere til lønnsom kundeatferd.”

Content marketing med utgangspunkt i strategi kan føre til en rekke positive forretningsmål. Det kan blant annet føre til fornøyde kunder, drive salg og bygge kjennskap. Det er et kjent psykologisk faktum at vi kjøper varer og tjenester hos bedrifter vi har et godt forhold til, fremfor å kjøpe hos noen vi aldri har hørt om før. Derfor er det viktig å produsere innhold som mottakeren vil kjenne seg igjen i, relatere til og deretter føre til at mottakeren deler det videre.

Pulizzi stilte dette spørsmålet: ”Hjelper innholdet vårt målgruppen å bli dyktigere i det de gjør?”. Dette er et spørsmål vi stiller oss, og svaret her må alltid være JA. ”Begeistring og kreativt mot” er vårt slagord, og noe vi ønsker at alle våre kunder skal føle.

Content marketing kan gjøres via blant annet blogg nyhetsbrev, video, sosiale medier og så videre. Så lenge innholdet er relevant og nyttig for målgruppen skaper du en troverdighet. Dette er i mye større grad å foretrekke framfor en annonse som skriker salg og tilbud.

Undersøkelser viser at 77 % av forbrukerne sier at de vil kjøpe fra et firma der toppledelsen er aktiv på sosiale medier. Nesten samme tall gjelder for de som ønsker å jobbe hos en bedrift der ledelsen er aktiv på sosiale medier. Så – hvorfor ikke starte en blogg, være aktiv på sosiale medier eller jevnlig sende ut nyhetsbrev? Ved å bygge troverdighet vil du sitte igjen med trofaste kunder som velger deg, fordi de stoler på deg.

[ajax-subscribe]

Slagkraft på alle flater