vår filosofi

All reklame og markedsføring skal være så effektiv og god at det er lett for våre kunder å kjøpe og lett for deres kunder å like.

Byrået vårt er satt sammen av fagfolk med bred kompetanse innen reklame og kommunikasjon. Det handler i stor grad om å kjenne forbruksmønster for å skape noe som kan selges videre og bli husket.

Det er en sannhet at det er ti ganger så vanskelig å skaffe nye kunder som å pleie eksisterende. Når våre kunder bruker oss stadig mer, har vi lykkes. På den måten vil vi bli bedre kjent med både oppdragsgiverens virksomhet, bransjene, kundene deres og medarbeiderne. For oss er dette gull – kjennskapen blir så bra at vi med sikkerhet vet at reklamen vi lager blir en suksess.

Vi er derfor veldig opptatte av våre kunders vekst, resultater og omdømme. I de casene der vi har vært med på våre kunders strategiske tenkning og organisasjon skjer det svært få misforståelser. Resultatene fører ofte til handling i form av kjøp og tjenester.

Det viktigste er at du tar dem du skal snakke med på alvor, og anerkjenner den lille tiden du har til rådighet for å overbevise dem om at du er noe mer enn noen som vil ha pengene deres. Å være kunde hos oss skal være trygt, morsomt og lønnsomt.